Ränta på ränta

Innehåller annonslänkar
Lendo
Lånekalkylator:
Privatlån 💰
Till lånekalkylator →


Vad är ränta på ränta? Ränta på ränta, även känd som sammansatt ränta, är när du tjänar ränta inte bara på ditt ursprungliga kapital, utan också på de ränteintäkter som ackumulerats över tid. Det är en kraftfull effekt som kan leda till att investeringar och besparingar växer exponentiellt över tid. Konceptet är en grundpelare inom personlig finans och investering.

Hur fungerar ränta på ränta?

För att förstå hur ränta på ränta fungerar, kan det vara hjälpsamt att bryta ner det i dess grundläggande steg:

 • Initial investering: Detta är det belopp du först sätter in eller investerar.
 • Räntesats: Den procentandel som din investering förväntas växa med varje period (vanligtvis årsvis).
 • Ränteberäkning: Med tiden tjänar du ränta inte bara på din initiala investering utan också på den ränta som redan har tjänats.

Denna process upprepas över tiden, vilket leder till att dina investeringar växer snabbare än de skulle med enkel ränta, där ränta endast tjänas på den ursprungliga investeringen.

Exempel på ränta på ränta

Låt oss säga att du investerar 10 000 kr med en årlig räntesats på 5%. Här är hur ditt saldo växer över fem år med ränta på ränta:

 • År 1: 10 500 kr (10 000 kr + 5% av 10 000 kr)
 • År 2: 11 025 kr (10 500 kr + 5% av 10 500 kr)
 • År 3: 11 576,25 kr (11 025 kr + 5% av 11 025 kr)
 • År 4: 12 155,06 kr (11 576,25 kr + 5% av 11 576,25 kr)
 • År 5: 12 762,81 kr (12 155,06 kr + 5% av 12 155,06 kr)

Notera hur beloppet som läggs till varje år ökar, eftersom räntan beräknas på ett allt större saldo.

Faktorer som påverkar effekten av ränta på ränta

 • Räntesatsen: En högre räntesats ökar hastigheten på tillväxten av din investering.
 • Investeringsperiodens längd: Ju längre tid din investering får växa, desto större blir effekten av ränta på ränta.
 • Frekvensen av ränteberäkning: Ju oftare räntan beräknas och läggs till ditt saldo (t.ex. månadsvis jämfört med årligen), desto snabbare växer dina pengar.

Tips för att maximera ränta på ränta

 • Börja investera tidigt för att ge din investering mer tid att växa.
 • Välj investeringar med regelbundna ränteutbetalningar och återinvestera dessa utbetalningar.
 • Se över och justera din portfölj regelbundet för att säkerställa att du får konkurrenskraftiga räntor.

Ränta på ränta är en av de mest kraftfulla faktorerna för att bygga långsiktig rikedom. Genom att förstå och utnyttja denna princip kan du öka dina chanser att uppnå dina finansiella mål.


28 Feb 2024